Årsmøtet 2017

Årsmøtet 2017

Publisert av Sture Thorgaard den 03.10.17. Oppdatert 12.09.21.

80 medlemmer var samlet til Årsmøtet 2017 på Strinda videregående skole onsdag 25. oktober.

 

Før årsmøtet kåserte vårt medlem, prof. em. Arne Espelund om: Keltisk/romersk jernalder i Trøndelag. Keltisk/romersk jernalder i Trøndelag. Kontakt med Romerriket.

Arne Espelund har undersøkt flere funnsteder i Trøndelag og har sammenholdt resultatene med funn i andre europeiske land. Det var stor aktivitet i norsk jernmalmproduksjon fra år 0 til år 200. Ved ca. år 500 døde aktiviteten ut, kanskje pga en pest? Han konkluderte med at det var en klar arbeidsdeling mellom de forskjellige regionene i Romerriket – kanskje spilte Norge også en rolle her?

Dokumenter finner du her: