Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022

Publisert av Jan Habberstad den 18.10.22. Oppdatert 29.10.22.


Referat fra medlemsmøte 26.10.2022 på Strinda vgs. med innlagt årsmøte.


Det er utarbeidet egen protokoll/referat fra årsmøtet. Denne sendes bl.a. til Brønnøysundregistrene og legges ut på lagets hjemmeside.

Etter årsmøtet holdt Hogne Heir fra Levanger Historielag et interessant foredrag om «Bevaring av gamle fotografier».

Han har selv hatt dette som en svært tidkrevende hobby siden 1980 –tallet. Tidsbruk for han på dette tilsvarte minst tidsbruk for en doktorgrad mente han.

Heir gav mange tips og eksempler på skanning, filformater og programvare som kunne brukes for bevaring og forbedring av gamle bilder. Han var også flere ganger innom hvor viktig det var å arbeide med navnsetting av personer i gruppebilder(for eksempel konfirmasjonsgrupper). Selv har han hatt til «behandling» og arkivert om lag 19000 bilder. Han er ivrig bruker av face-book i arbeidet sitt. Samarbeider også mye med museet på Levanger.


Heir besvarte flere spørsmål og lovte vel også at historielaget kunne få legge ut på sin hjemmeside en lenke til foredraget hans.


Hans e-postadresse : hogneh@hotmail.com .


Og så ble kvelden avsluttet med nydelig servering og hyggelig prat rundt bordene. Flere oppfordringer om å spise mer av den ekstra gode gulrotkaka ettersom arrangementskomiteen nok hadde sett for seg mer enn 30 deltakere da de bestilte servering…
Per Inge H - ref

 

 

Formannen og avtroppende styremedlemmer

 

 

Foredragsholder Hogne Heir

 

Formann Jan Habberstad

 

Formann takker foredragsholder for innsatsen

 

Kasserer Torleif Hagen svarer på spørsmålet om regnskap og budsjett