Tilbake

Årbok 2013 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2013

Kapittel Forfatter Side   
Rotvoll i Grevens tid Jan P. Breida 7
I Grevens spor. Botaniske vandringer i Rotvollparken Jan P. Breida 53
Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld 1793 F. Gjervan 55
Leik og oppvekst på Lade i årene 1930 - 1950
Bodil Skjånes Dugstad intervjuer Ragnar Jenssen og Trygve Lingås Bodil Skjånes Dugstad 61
Hvor ble det av dem? Om gårdene Spandet, Østmarken og Moen på Lade Ragnhild E. Lande 82
100 år i 2013. Møte med Ingrid Løberg. Glimt fra Strinda i 1913 Randi Tvete Vik 100
Jonsvannsruta 1920 - 1950 Ivar Erlend Stav 110
Nikolay Ivanovitch Sokolov - krigsfange i Strinda Per Øverland 135
Hageplanter i Trondheim og Strinda anno 1768 Thyra Solem 154
Biskop Gunnerus og den botaniske hagen hans på Berg Ragnhild E. Lande og Thyra Solem 160