Tilbake

Årbok 2002 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2002

Side   Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Arnold Sjøsund: Strindheimområdets historie og utvikling fram til ca. 1950
24 Knut L. Vik: Utsikt fra Rønningen gård
26 Jacob Kjos-Hanssen: A/S Foki på Lade
43 Agnar Auran: Strinda bygdeungdomslag og Lohove
62 Ragnhild E. Lande: "Sildråpen"- hedret med et veinavn
71 Kristofer Grendahl: Noen navn på veier på Strinda
73 Olav Hogstad: Historien om Zion sykehjem
82 Per Olav Tiller: En pioner på Strinda: Cecilie Løvø 1892-1985
102 Asbjørn Johansen: Mine krigsminner fra Jonsvannstraktene
110 Bjørn Ulvin: Ung trønders opplevelser i Christiania 17. mai 1897