Tilbake

Årbok 2004 - Strinda historielag

50,00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2004

5 Forord

7 Kari Lassen Grendahl/Kristofer Grendal: Angelltrøa Hovedgård

18 Ingvar Lånke: Trekk fra Åsvang skoles historie. Omgangsskole- rodeskoler- fastskoler

41 Randi Tvete Vik/Ingvar Lånke: 1981- Åsvang skole fyller 100 år

42 Kantate til 100-årsjubiléet ved Åsvang skole. Tekst Audhild By

43 Bjarne Gjerding: Historien om rehabiliteringen av gammelbygget på Åsvang skole

46 Gammelskolens hyllest. (Sang av lærer Roar Dille til 100-års-jubiléet for Åsvang skole i 1981)

47 Esther Nordmark: Ei lita by-pi' på besøk "på lainnet" i 1920-åran

49 Asbjørn G. Johansen: Kaféen på Meieribakken

55 Knut Solem: Veveren Andreas Valen

59 Thor J. Hafstad: Lade flyplass i krig og fred

73 Jon E. Kvistedal/Knut L. Vik: Byutvidelse i 1864 og senere

81 Per Olav Tiller: Om heim og hjem i stedsnavn i byen og på Strinda

86 Arnold Dalen: "Bone" og "bypist"- det gamle strindamålet og forholdet til bymålet

93 Jon E. Kvistedal: Forordning om pliktavlevering fra 1781

96 Per Arne Larssen: Oppveksten på Berg i etterkrigstiden. Gårdsnummer 59, bruksnummer 1 fra 1947

100 Julehilsen fra Strinda 1932. (Stoff fra julehefte anno 1932)

102 Artikler i Årbok for Strinda historielag 2001-2003