Tilbake

Årbok 2011 - Strinda historielag

50,00 kr

Innhold

5  Forord

7  Jan P. Breida: Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske - et 150-årsminne

34 Sigurd A. Fjær: Strinda Landbrukslag 1811 – 2011

59 Nils Estenstad: Minner fra oppveksten på Valentinlyst

78 Åsta Prøsch: Minner fra Sør-Trøndelag fylkes arbeidsskole på Moholt 1934 – 50

88 Per J. Mo: Da hakekorsflagget ble fira på Kristiansten festning

91 Randi Kvistedal: Sverre By. Pedagog - barnebokforfatter – nynorskforkjemper

102 Ivar Erlend Stav: I fangenskap på Vollan i 1944

118 Bjørg Lervik og Gunnar R. Bromstad: Strindheim Ungdomskor / Strindheim Blandakor

128 Solveig Solem: Stokkanområdet - fra husmannsplasser til universitetsområde

142 Kari S. Bøckman: Berg kirke – et dugnadsprosjekt