Tilbake

Årbok 2011 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 201|

Side    Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Jan P. Breida: Reitgjerdet pleiestiftelse for spedalske - et 150-årsminne
34 Sigurd A. Fjær: Strinda Landbrukslag 1811 – 2011
59 Nils Estenstad: Minner fra oppveksten på Valentinlyst
78 Åsta Prøsch: Minner fra Sør-Trøndelag fylkes arbeidsskole på Moholt 1934 – 50
88 Per J. Mo: Da hakekorsflagget ble fira på Kristiansten festning
91 Randi Kvistedal: Sverre By. Pedagog - barnebokforfatter – nynorskforkjemper
102 Ivar Erlend Stav: I fangenskap på Vollan i 1944
118 Bjørg Lervik og Gunnar R. Bromstad: Strindheim Ungdomskor / Strindheim Blandakor
128 Solveig Solem: Stokkanområdet - fra husmannsplasser til universitetsområde
142 Kari S. Bøckman: Berg kirke – et dugnadsprosjekt