Tilbake

Årbok 2022 - Strinda historielag

100.00 kr

Forsidebilde og baksidebilde: «Bryggen» på Ringve, akvarell av Marianne Lichtwald Hallbauer (1903-1991). Bildet er trykket med velvillig tillatelse fra Hans Hallbauer og Ringve musikkmuseum.

INNHOLDSFORTEGNELSE 2022

Kapittel Forfatter Side   
Forord Per Mehus ​5
Charlottenlund kirke – fra drøm til virkelighet Terje Jonsson 7
«Bryggen» på Ringve Ragnhild E. Lande 32
Fabrikken i Ringvebukta og «Sponhuset» Knut Lambrigt Vik 38
Fiskerhytten - fra arbeiderbolig til sommersted Erik Jondell 41
De farlige sinnssyke og asylene på Strinda og i Trondheim Ingvald Sivertsen 58
Valsetbakken i 201 år Andreas Glimstad 78
Omstreifermisjonens «barneredning» og Strinda vergeråd Joar Tranøy 105
Strindinger i stein Per Mehus 118
Et lik til besvær Steinar Imsen 137
Strinda i NTNU Universitetsbibliotekets bildesamling Knut Lambrigt Vik 153
Bergheim Amfi 20 år i 2022 Tore Sæther 165