Tilbake

Årbok 2017 - Strinda historielag

50.00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2017

Side   Forfatter Kapittel
5 Forord
7 Lars Erik Brustad Melhus: Hovedbygningen på Ringve Museum – nye oppdagelser etter brannen
26 Jan P. Breida: Anton Julius Sand – en lege uten grenser
52 Fra Samfundsbladet 1860: En sommerdag på landet
54 Ragnar Hofnes og Tor Dahl: Kappgang på Strinda på 1960-tallet – og litt om annen idrettsaktivitet
65 Sølvi Løchen: Henrik Mathiesen. Familien Mathiesen på Loholt Søndre. Barndom på Strinda
83 Jørgen Holthe: Sigfred Holthe, smalfilmer og turner
94 Alf Roar Olsen: «Diana» og «Kvik» fra Charlottenlund – og deres eier Halvor Iversen
115 Rolf Grankvist: Kampen for å bevare trehusdelen av Midtbyen og Bakklandet på 1970-tallet
134 Knut L. Vik: Strinda sett fra lufta 1950 – 1960