Tilbake

Årbok 2003 - Strinda historielag

50,00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2003

5 Forord

7 Asbjørn G. Johansen: Øvre Charlottenlund- som det en gang var

22 Kristofer Grendahl: Dragvoll : Storgård- vanlig gårdsbruk-universitet

32 Olav Dybvad: Bergheim 1930-2003

43 Bjørn Ulvin: NM på ski på Strinda i 1948 og 1954

56 Kristofer Grendahl: Skomikk- et nyttig og populært fag

59 Merete Moe Henriksen: Langs forhistoriske vegfar i Strinda

75 John Jervan: Jonsvatnet den gang da

85 Knut L. Vik: Trondheim lufthavn Jonsvatnet 1935-1939

108 Knut Sivertsen: Strinda i krigsårene : Tysk militær aktivitet 1940-1945

126 Ragnhild E. Lande: Skriftlige kilder og bilder - en dokumentasjon for framtida