Tilbake

Årbok 2005 - Strinda historielag

50,00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2005

5  Forord

7  Arnold Sjøsund: Strindheim skoles historie. Skoleutvikling i Strinda og Trondheim

35 Astrid Krog Halse: På Vidmyrbronom (dikt)

36 Jon Hjelde jr.: Belbuan planteskole- Litt mer om virksomheten på Belbuan

47 Major Roar Glenne: Operasjon Jonsvannet i 1940 og 2004

59 Lise Hartmann Flood: Solveig Haugan- en arbeiderdikter fra Strinda

68 Agnar Auran: Vikerauntjønna- vannkilde til kraftverk og drikkevannskilde

72 Asbjørn Johansen: Issaging på Vikerauntjønna i gamle dager

78 Agnar Auran: Pelsdyroppdrett på Jonsvatnet og Strinda

93 Hermann Hansen: Bromstad: En storgård på Strinda

110 Hermann Hansen: Persaune og Persaune hageby. Boligbygging, sykehus, militærleir

143 Kontreadmiral Bjørn Bruland: Undervannsbåtvåpenet og Persaunet leir

146 Jon E. Kvistedal: Gamle mål

148 Hermann Hansen: Strinda i 1905. Én nei-mann - og én tviler