Tilbake

Årbok 2013 - Strinda historielag

50,00 kr

Innhold

3 Forord

7 Jan P. Breida: Rotvoll i Grevens tid

53 Jan P. Breida: I Grevens spor. Botaniske vandringer i Rotvollparken

55 F. Gjervan: Forsøg til et Landkort over Strindens Præstgjeld 1793

61 Bodil Skjånes Dugstad intervjuer Ragnar Jenssen og Trygve Lingås: Leik og oppvekst på Lade i årene 1930 – 1950

82 Ragnhild Lande: Hvor ble det av dem? Om gårdene Spandet, Østmarken og Moen på Lade

100 Randi Tvete Vik: 100 år i 2013. Møte med Ingrid Løberg. Glimt fra Strinda i 1913

110 Ivar Erlend Stav: Jonsvannsruta 1920 - 1950

135 Per Øverland: Nikolay Ivanovitch Sokolov - krigsfange i Strinda

154 Thyra Solem: Hageplanter i Trondheim og Strinda anno 1768

160 Ragnhild Lande og Thyra Solem: Biskop Gunnerus og den botaniske hagen hans på Berg