Årsmøtet 2007

Årsmøtet 2007

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.07. Oppdatert 13.09.21.

 

Sigurd A. Fjær ledet årsmøtet. Han ble også gjenvalgt som leder av Strinda historielag.

 

Jan Erik Hokstad gikk ut av valgkomiteen

 

Mangeårig styremedlem Knut L. Vik fikk blomster av lederen. Foran sitter sekretær Ingeborg Bjørgum.

 

Æresmedlemskap ble tildelt
Asbjørn G. Johansen
 og til mangeårig styremedlem og tidligere formann
Kristoffer Grendahl.

Grunnet Grendahls sykdomsforfall ble blomster og diplom overrakt datteren Randi.

 

Ola Storhaugen kåserte om Redningsmisjonen i Trondheim.

 

Avtroppende nestleder Nils Estenstad var forhindret fra å delta på årsmøtet.
Her overrekkes han blomster av leder Sigurd A. Fjær på styremøtet 6. november.

Dokumenter fra årsmøtet: