Gjeldende vedtekter og samtykkeerklæring for Strinda historielag finner du link til nedenfor.

 

Der finner du også hvordan Strinda fylke var organisert opprinnelig.