Årsmøtet 2010

Årsmøtet 2010

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.10. Oppdatert 13.09.21.

 

Solveig Solem ble valgt til ny leder i Strinda historielag på årsmøtet 25. oktober etter
Sigurd A. Fjær.

Solveig Solem er en velkjent Strinding. Hun har vært med i historielaget i ett år og har også sittet i navnekomiteen.

Sigurd A. Fjær fikk fortjent takk for sin innsats som leder av Strinda historielag i 4. år. I hans tid har medlemstallet i foreningen økt mye. Sigurd fortsetter som varamedlem i styret, og har mange jern i ilden for historielaget fortsatt.

 

Knut L. Vik ble med akklamasjon valgt som æresmedlem i Strinda historielag etter forslag fra styret. Knut L. Vik har tidligere vært leder og styremedlem i historielaget. Hans virke som redaktør av årboka Strinda – den gang da i 10 sammenhengende år er en unik prestasjon. Mer om Knut og årboka kommer snart på nettsida vår.

Over 60 møtte opp på årsmøtet. Den faglige delen om E6 øst kommer som egen presentasjon. Årsmøtet vedtok uendret kontingent for 2011.
Ivar Moum
 ble valgt inn som varamedlem til styret. Kari Grendahl Auran erstatter Randi Tvete Vik i valgkomiteen.