Årsmøtet 2013

Årsmøtet 2013

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.13. Oppdatert 11.09.21.

 

Vel 70 medlemmer deltok på årsmøtet 2013 som ble holdt 21.10.13. Protokoll fra årsmøtet vil senere bli lagt ut på nettsida vår når protokollen er underskrevet.

Etter årsmøtet 2013 har vi følgende tillitsvalgte:

Styret:
Jan Habberstad, leder (gjenvalgt for 1 år)
Kari Grendahl Auran, kasserer (ikke på valg)
Solveig Solem, styremedlem (valgt for 2 år)
Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)
Per Inge Hønnås, styremedlem (ikke på valg)

Vararepresentanter:
Andreas Glimstad (ikke på valg)
Lene Strøm (valgt for 2 år)

Valgkomite:
Gunn Bakken (ikke på valg)
Thorleif Eggen (ikke på valg)
Randi Moxness (ikke på valg)

Revisor:
John Hofstad Selnæs (gjenvalgt for 1 år)

Redaksjonskomite for årboka:
Knut L. Vik, redaktør
Nils Estenstad
Solveig Solem
Per-Solve Tretli
Randi Tvete Vik
Jan Breida
Sigurd Fjær

Æresmedlemmer:
Sigurd Fjær
Randi Moxness
Knut L. Vik

 

Dokumenter fra årsmøtet: