Årsmøtet 2014

Årsmøtet 2014

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.14. Oppdatert 11.09.21.

Før årsmøtet kåserte førsteamanuensisSvein Carstensved HIST om «Marinewerft Drontheim». Han fortalte spesielt om tyskernes planlegging og bygging av DORA, men også om deres storstilte planer for og bruk av Trondheimsfjorden som krigsskipsbase under krigen. Han viste en rekke interessante bilder. Carstens høstet vel fortjent applaus og besvartemange spørsmål og kommentarer fra salen.

Etter en kaffepause kunne nestleder Solveig Solem ønske velkommen til selve årsmøtet. Ingen bemerkninger til innkallingen.

Finn Bjørgum ogEldrid Breivik Hansenble valgt til å underskrive protokollen.
Les protokollen

Kontingent uendret.

Styre 20134-2015:
Jan Habberstad, leder
Kari Grendahl Auran, kasserer
Solveig Solem, nestleder
Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem
Per Inge Hønnås, sekretær

Vararepresentanter:
Andreas Glimstad
Lene Strøm

Valgkomite:
Gunn Bakken
Randi Moxness
Ingvald Sivertsen

Revisor:
John Hofstad Selnæs

 

Protokoller fra årsmøtet: