Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.16. Oppdatert 11.09.21.

Før årsmøtet underholdt historiefortelleren
Hans Olav Løkken forsamlingen med merkverdige historier.

 Leder Jan Åge Habberstad ledet årsmøtet.
Årsmøteinnkalling ble godkjent iht vedtektene.

 

Styremedlemmene
Ingeborg Øfsteng Bjørgum og Solveig Solem
ble valgt til æresmedlemmer ved akklamasjon.


Avtroppende sekretær Per Inge Hønnås.

 

Leder Jan Habberstad leste opp årsberetningen for 2016.

Kasserer Kari Grendahl Auran gjennomgikk resultatregnskapet og revisors beretning.

Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Styret la fram forslag om uendret medlemskontingent for 2017, dette ble vedtatt ved akklamasjon. Enkeltmedlemsskap koster fortsatt kr 150 og parmedlemsskap kr 200.

Valg:

Valget ble ledet av Valgkomiteens medlem Ingvald Sivertsen.

Jan Åge Habberstad ble gjenvalgt som leder for ett år.

Kari Grendahl Auran ble gjenvalgt for 2 nye år

Johan Egil Dreier ble valgt som nytt varamedlem for 2 år

Ragnhild Lande ble valgt som nytt medlem i Valgkomiteen for 3 år

Styremedlem og sekretær Per Inge Hønnås gikk ut av styret.

 

Det nye styret:

Etter årsmøtet består styret av:

Jan Åge Habberstad, leder

Solveig Solem, styremedlem

Kari Grendahl Auran, styremedlem

Andreas Glimstad, styremedlem

Ingeborg Øfsteng Bjørgum, styremedlem

Lene Strøm, varamedlem

Johan Egil Dreier, varamedlem

 

Valgkomite:

Ragnhild Lande

Jan Erik Hokstad

Ingvald Sivertsen

 

Revisor ble ikke valgt på årsmøtet.  Styret oppnevner revisor

Dokumenter fra årsmøtet: