Aktiviteter 2006

Aktiviteter 2006

Publisert av Sture Thorgaard den 01.01.06. Oppdatert 26.10.21.

Aktiviteter i 2006

Andre arrangement
Lederen har presentert Årbok 2006 og arbeidet til historielaget for Felleskjøpets Pensjonistklubb (ca. 50 personer) og for Charlottenlund Veteranklubb (ca. 35 personer.)

Randi Moxnes har representert historielaget ved Vårdag på Valentinlyst bydelskafe 25. mai.

Randi Moxness har deltatt i formiddagstreff for beboerne i omsorgsleieligheter på Moholt, Laugsand, Buran, Smedstuvegen og Valentinlyst. Hun viste bilder fra historielagets samling og fortalte om forhold på Strinda og den gang da.
Randi Moxness representerte historielaget i anledning at NRK-Trøndelag og Adressa presenterte foreløpige utbyggingsplaner for Brøset.

Nils Estenstad har representert historielaget slik:
08.02    Moholt Sykehjem - om Valentinlyst og gårdens historie.
13.02    Valentinlyst sykehjem - om Valentinlyst og gårdens historie - herunder litt om butikksenteret
09.03    Laugsand på Lademoen - om Valentinlyst og gårder/steder på "Snaustrinda"
07.06    Busslast med 30 pensjonister besøker Valeninlyst gård. Orientering om gården pluss hagevandring (rhododendronblomstring).
03.07    Gruppe pensjonister fra Valentinlyst sykehjem legger lunchturen sin til gården. Samme tema som 13.02 pluss hagevandring (rhododendronblomstring)

Historielagets medlemskap og representasjon
Ved ledermøte i Sør-Trøndelag historielag
16. november deltok leder og Knut L. Vik.
Knut L. Vik deltok som foreleser ved fagseminar om årbøker i regi Sør-Trøndelag historielag på Sverresborg 10. februar.
Årsmøtet i Sør-Trøndelag historielag ble holdt i Klæbu 17. mars og fra oss deltok Randi Moxnes og Sigurd A. Fjær.
Landsmøtet 2007 for Landslaget for lokalhistorie ble holdt i Steinkjer 8.-10. juni og lederen representerte vårt lag.

Årsmøte i Moholt menighetshus, 23. oktober 2006.
Kåseri ved Henry Jensås: "Bybranner i Trondheim fra middelalderen til nå". Ca. 45 frammøtte

21. november 2006 i Moholt menighetshus
Jostein Molde: "Trondheim som utvandringsby"
Presentasjon og salg av Årbok 2006. Ca. 50 frammøtte.