Aktiviteter 2007

Aktiviteter 2007

Publisert av Sture Thorgaard den 15.10.21. Oppdatert 02.11.21.

Gjennomførte aktiviteter 2007


Medlemsmøte 5. februar på Dragvoll
Roald Eriksen: "Hvorfor ble Dragvoll valgt som universitetsområde", Ivar Østerlie; "Dragvoll i dag og i framtida". Ca. 65 frammøtte


Medlemsmøte 12. mars i Moholt menighetshus
Jørn Sandnes: "Strinda, navnet og administrativ betegnelse gjennom tidene". Ca 70 frammøtte.


Ekstraordinært Årsmøte 17. april i Moholt menighetshus
Nye vedtekter vedtatt med fullmakt til styret til endelig formulering av §1 ang. område som historielaget dekker.
Nils Estenstad og Knut L. Vik viste bilder fra lagets rikholdige arkiv. Ca. 55 frammøtte.


Busstur rundt Jonsvatnet 5. juni
Busstur rundt Jonsvatnet m/besøk av Bratsberg kirke og menighetshus, Brurok gamle skole hvor det ble servert rømmegrøt. Nardo og Bratsberg historielag har møtelokaler her og lederen Torbjørn Alstad orienterte. I buret på Øvre Jervan fikk vi se likkista tiltenkt general Armfeldt. Kjentmenn: Kåre G. Hugås, Finn Bjørgum, Johan Jervan , Asbjørn Johansen og Sigurd A. Fjær. Hele 75 påmeldte, bussen hadde kun 44 plasser + 3 fra styret kjørte privat.


Markavandring 4. september
Markvandring på Øvre Rotvoll og St. Hanshaugen. Ivar Oust orienterte om driftsmøter og produksjoner 1931-2007, landbruksdirektør Tore Bjørli om forutsetningene for fortsatt jordbruksdrift på Øvre Rotvoll, Sigurd A. Fjær om general og riksgreve von Schmettows driftstid 1778-1821 og om felles landbruksskole Nord-og Sør-Trøndelag 1860-70. Tidsvitnene Viktor Olsen og Thorleif Eggen, Charlottenlund Veteranklubb orienterte om krigen og krigsminnesmerket over 43 krigsfanger som ble gravlagt her. 85 frammøtte.


Årsmøte 22. oktober
Moholt menighetshus.
Ola Storhaugen kåserte bl.a. fra Kvinnehjemmet på Sæterbakken 1924-1930.
 Se bilder og rapporten her.


Bokslepp 20. november
På Felleskjøpets kantine.
Lanseringen av Strinda den gang da 2007
 Se bilder fra møtet


 

Test