Aktiviteter 2011

Aktiviteter 2011

Publisert av Sture Thorgaard den 01.01.11. Oppdatert 26.10.21.

Aktiviteter i 2011

31. januar
Lagsm�te
Bes�k ved Ladehammeren avl�psrenseanlegg.
 Se bilder

14. mars
Lagsm�te
Foredrag ved Lars Grandefra NTNU.
 Les mer


Medlemsmøtet 2. mai 2011:
Store trær i Trondheim 

 Inger Gjærevoll  var foredragsholder på medlemsmøtet 2. mai 2011.

Møtet startet med allsang. Formann Solveig Solem inviterte til vårsang. Randi Tvete Vik akkompagnerte da forsamlingen sang ”Jeg plukker fløyelsgræss” og ”Kom Mai du skjønne milde”.

 

Foredragsholder Inger Gjærevoll imponerte 70 deltakere med sin kunnskap om store trær i byen. Hun tok utgangspunkt i beplantningen av Ilabergene i 1878 og Lippes Arboretum i Bymarka. I Norge blir trær aldri eldre enn 2000 år (eik) eller mer enn 40-50 meter høye.

På Grilstad står flere store trær. Anton Jensens hustru Emilie skapte parken på Grilstad. Også på Ringve, Lade Gård , Leangen og Devle finnes store trær i parklandsskap.

Formann Solveig Solem takket foredragsholderen for et interessant foredrag.

9. mai
Stiftelsesm�te Strindamarka Vel
 Les mer

5. juni
Strinda Landbrukslag jubilerer p� Leirflaten g�rd

15. juni
V�rtur til Malvik
 Les mer 

12. august
�resmedlem Asbj�rn G. Johansen gravlagt fra Strinda kirke.
Gaver i Strinda kirke i forbindelse med hans begravelse, innbrakte kroner 5.700 som er donert til Strinda historielag.
Styret vil finne en verdig anvendelse av minnegaven.


29.  august

H�sttur med befaring p� Luftkrigsskolen
 Les mer

20. september
Kulturkveld og interessem�te om Strindamarka.
Estenstadhytta.

26. september
Medlemsm�te
Grilstad Marina v/ prosjektleder Liv Malvik
 Les mer

24. oktober
�rsm�tet
Kunstnerisk: Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit:
Musikk, lysbilledframvisning, dialektuttrykk og litt allsang
 
Les mer

29. oktober
Slektforskerdagen

 
Les mer

21. november
Bokslepp
11. �rgang av ”Strinda den gang da” i Trondheim Frikirke
 Les mer

3. desember
L�rdagstreff p� Moholt bibliotek
 Les mer