Aktiviteter 2018

Aktiviteter 2018

Publisert av Sture Thorgaard den 01.01.18. Oppdatert 26.10.21.

Gjennomførte aktiviteter 2018

Medlemsmøte 31. januar
på Strinda videregående skole kl. 19.00.

100 medlemmer var til stede da formannen i Ranheim Bydels Museums Historielag, Olav Paulsen holdt foredrag om Ranheim gjennom 10.000 år

Olav Paulsen fortalte om den historiske utviklingen over 10.000 år med istid, landheving, bosetting, jordbruk og Horget på Nedre Humlehaugen.

Det er også gjort flere oldtidsfunn på Ranheim - blant disse Amalienborgspenna og Ranheimspenna.

 

Historien om Ranheim Papirfabrikk ble grundig gjennomgått fra starten i 1888 til dagens produksjon

Det sosiale liv og foreningslivet på Ranheim ble også viet stor plass i foredraget.  De fleste av disse er nærmere beskrevet i WikiStrinda.


 

Medlemsmøte 14. mars


Strinda videregående skole kl. 19.00.
90 medlemmer hørte på
Jorunn Dugstads fortalte fra sin biografi om Victoria Bachke, skaperen av Ringve museum. 

Boka avdekker nye og hittil ukjente sider ved Victoria Bachkes liv.

Victoria kom fra Russland, og hun het Victoria Rostin som ugift pike. Hennes fars opprinnelige navn var Rohtstein, og familien kom fra Polen, og de var jøder. 

Europas opprivende og brutale historie forandret livsveien for henne og familien hennes. 

Jorunn Dugstad fortalte også om forskningen og arbeidsprosessen som lå bak utgivelsen. 

Hun roste Strinda historielag for foreningens imponerende innhold i WikiStrinda, særlig de mange biografiene som hun fikk nytte av i sitt forfatterskap.

 


Medlemsmøte 18. april
Johan Anton Wikanderfortalte om:Hovedbanen fra Christiania – Eidsvoll 1846-59, og byggeleder Robert Stephensons reiser til Norge.

Foto: Jan Habberstad

80 medlemmer var møtt opp da foredragsholderen Johan Anton Wikander holdt foredrag om hvordan Hovedbanen fra Christiania til Eidsvoll ble bygget fra 1846. Byggeleder Robert Stephenson var 3 ganger på reise fra England forut for selve byggingen av banen, og han var byggeleder for utbyggingen.

Robert Stephensons siste reise gikk med yachten Titania til Kristiania 21. august 1859, for å feire den nye jernbanen og for å motta St.Olavs ordenen den 3. september. Under festligheten fikk han et akutt maveonde som gjorde at han knapt klarte å takke for ordenen, og trakk seg tilbake til Titania. To dager etter ble han gul i huden, og yachten satte straks kurs for England. Reisen tilbake tok syv døgn på grunn av storm. 12. oktober 1859 døde han 56 år gammel, og ble gravlagt i Westminster Abbey.
 
 
Medlemstur 14. juni

Alle foto: Jan Habberstad


95 medlemmer deltok på bussturen til Sverige, der historielaget reiste i Armfeldts fotspor 14. juni.

Busscharter stilte med sin 95-seters to-etasjes buss.

Første stopp var ved Stene spa og kulturgård i Vuku der vi fikk kaffe og kaker. Verten Egil Brenne fortalte om gårdens historie.

Vi hadde også med oss guide på turen. Hun fortalte om General Armfeldts felttog  i 1718. Om felttoget kan du lese i WikiStrinda.

Etter besøk på et sentralt handelssted godt besøkt av trøndere , fikk vi servert en god lunsj ved Holiday Club i Åre.

Turen gikk vestover gjennom Duved. Hovedbesøket på turen var ved Handøl, der vi besøkte monumentet der over 2000 karolinere ble gravlagt etter felttoget.

Se også Karolinermonumentet i Handøl


 

Medlemstur 6. september

 
32 medlemmer deltok på høstturen til Inderøya 6. september
Det ble foretatt omvisninger på:

-Nils Aas Kunstverksted
-Gulburet
-Sakshaug ’nye’ kirke
-Sakshaug gamle kirke
Bespisning på Berg Gård.


Årsmøtet 24. oktober

 Årsmøtet 2018 ble holdt på Strinda videregående skole 24. oktober.

Les mer her


Slektsforskerdag 27. oktober

 Slektsforskerdagen 2018  ble arrangert på Strinda videregående skole sammen med Slekt & Data.


Boksleppet 14. november

Boksleppet 2018