Bli kjent i Strindamarka

Publisert av Sture Thorgaard den 28.04.23. Oppdatert 28.05.23.

Mai, 2023

Bli kjent i Strindamarka
Strindamarka Vel inviterer til nye spennende poster i marka

I fjor lanserte vi appen «Gjesteboka» som et nytt hjelpemiddel til å finne poster i marka. I år har vi plukket ut nye lokasjoner/poster som vi inviterer deg til å besøke samtidig som du deltar i en konkurranse. Postene er gitt poeng slik at du samler flere poeng jo vanskeligere postene er. Den «vanskeligste» gir 6 poeng. Ved sesongslutt trekker vi ut premier på basis av det antall poeng du har oppnådd. Ett poeng gir 1 lodd i trekningen.

Konkurranseperioden er fra 24. mai til og med 24. september. Gratis deltakelse.

For å delta må du laste ned appen GJESTEBOKA   til din mobiltelefon, registrere deg og gå inn på Konkurranser og velg delta på «Strindamarka Trim 2023».

Når du kommer til posten i marka vil appen vise stedsnavnet i grønt. Trykk på det grønne feltet og trykk Registrer og deretter Publiser i neste bilde og du har registrert dine poeng. Du kan også ta bilde med appen hvis du ønsker.

Det står et skilt på alle postene, slik at du vet at du har kommet til riktig sted. Du skal registrere hver post bare en gang per dag.
Alle er velkommen til å delta!


Med hilsen
Strindamarka Vel