Bokslepp 2023

Bokslepp 2023

Publisert av Knut Lambrigt Vik den 09.12.23. Oppdatert 13.12.23.

Til tross for livsfarlig glatt is på alle veier og fortau fant mange medlemmer veien til boksleppet for Strinda den gang da 2023.

Forsamlingen ble ønsket velkommen av historielagets nyvalgte leder, Andreas Glimstad. Innledningsvis presenterte han styret som ble valgt på årsmøtet i oktober.  Som i fjor ble mange av årbokas artikler presentert av forfatterne, introdusert av redaksjonskomiteens leder, Ingvald Sivertsen.

Som et à propos til Erik Stenviks artikkel om Studentersamfundet framførte Sigmund Aasjord akkompagnert av Randi Tvete Vik studenterviser fra Samfundets tidligste år. Etter seansen i det store auditoriet på Strinda videregående skole fikk medlemmene sine eksemplarer av den nye årboka og kunne hygge seg med god servering og sosialt samvær. 

 

En stor og lydhør forsamling tok godt imot årets forfattere og programmets kunstneriske innslag.

 

 Erik Stenvik presenterte sin artikkel om Studentersamfundets runde hus, som sto ferdig i 1929.

 

Ivar Sognli (bildet) og Berit Høyem presenterte sin artikkel om dragevillaen Rognli i årene 1880 til 1914. 

 

Strinda historielags nyvalgte leder, Andreas Glimstad, åpnet boksleppsmøtet onsdag 22.11.2023.