Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov

Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov

Det er snart 750 år siden Magnus Lagabøtes landslov ble lovtatt for alle landets lagdømmer. Vi nærmer oss jubileumstid, og mange har lenge forberedt feiringen. Et stort prosjekt om Landsloven skal være sluttført til 2024, og i 2018 utga Arkivverket en tobinds tekstkritisk utgave av Landsloven. Ved siden av Eidsvoll-grunnloven av 1814 er Magnus Lagabøtes landslov det viktigste enkeltdokumentet i vårt lands historie. Målet her er å belyse lovbokas historiske betydning. 

I Årboka strinda den gang da 2020 stod det en lengere artikkel av Steinar Imsen.

Artikkelen finner du her