Slektsoversikter fra Trondheimsområdet

Slektsoversikter fra Trondheimsområdet

Publisert av Sture Thorgaard den 07.02.21. Oppdatert 28.04.21.

Nytt medlemstilbud:
Slektsoversikter fra Trondheimsområdet

Strinda historielag har utviklet en ny TNG-base (The Next Generation)
"Slektsoversikt for Trondheimsområdet". Når du har fått brukernavn og passord vil du finne den på
http://strindahistorie.no/

Basen er foreløpig tilgjengelig for fri innlegging av data for medlemmer av Strinda historielag. Du må imidlertid først lage/eksportere GEDCOM-filer fra ditt slektsprogram som så kan sendes til:strindahl@gmail.com

Det er Sture Thorgaard som er administrator for basen. Han gir deg brukernavn og passord, og legger inn dine data.

Strinda historielag ønsker også at andre slektsgranskere med slekter fra Trondheimsområdet kan koble seg til TNG- basen. Det er styrets vurdering at innholdet i en slik database vil kunne styrke vårt arbeid i framtidige årbøker, og i artikler i WikiStrinda