Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022

Årets årsmøte ble avholdt i auditoriet på Strinda Videregående skole, 26.10.2022 med foredrag av Hogne Heir fra Levanger Historielag om «Bevaring av gamle fotografier».

Les mer
Nytt styre i Strindamarka Vel

Nytt styre i Strindamarka Vel

Nytt styre valgt i Strindamarka Vel. Foran fra venstre: Gleny Foslie (sekretær), Gunhild Hoff Stuan, Harald Norem (leder). Bak fra venstre: Torodd Næss (kasserer), Øystein Valla, Asbjørn Nøvik.

Les mer
Nytt Turkart for Strindamarka kommer

Nytt Turkart for Strindamarka kommer

Et nytt turkart for Strindamarka er under arbeid. Det er firmaet Emap som utarbeider dette. De ønsker tilgang på historiske opplysninger som skal supplere kartet som tekst på baksiden. Strinda historielag medvirker med opplysninger sammen med øvrige historielag og Strindamarka Vel. Har DU kommenterer til den foreløpige teksten- ta kontakt!

Les mer

 


Årboka

           

Så lang det er mulig skal historielaget
sørge for å 
utgi årboka “STRINDA den gang da“.

Alle årbøker er til salgs.
Se innhold, bestill på nettbutikken her


Strindamarka Vel

"Strindamarka Vel skal bidra til å bevare og utvikle Strindamarka som friluftsområde til beste for byens befolkning.”
 Se nettsida

 

Trondheimsbasen

Trondheimsbasen 2022 kan du bestille fra nettsida til Slekt og Data Sør-Trøndelag.

 Bestill Trondheimsbasen.

You can order Trondheimsbasen 2022 from Slekt og Data Sør-Trøndelag.

Order Trondheimsbasen