Vi driver innsamling av bilder fra Strinda i tidligere tider. Byutviklingen endrer fortløpende våre omgivelser, derfor ser vi for oss bilder som viser “slik det så ut den gang”, og vi tenker ikke bare på gamle bilder.
Bildene kan være fra arbeid og fritid, fra gårder, fra skoletid, fra forsamlingshus, fra bedrifter, fra forretninger osv. Har du bilder vi kan få låne for kopiering, eller kjenner du noen som kan ha interessante bilder? Ta kontakt med  Jan Habberstad i styret.
Historielagets område er særlig knyttet til området mellom Ranheim, Jonsvatnet, Bratsberg, Nardo, Tempe og Lade, men vi setter pris på alle bilder fra gamle Strinda kommune.

Våre bilder legges nå inn i leksikonet WikiStrinda
 Se leksikonet


Bilde fra Søndre Reitgjerdet nordover mot Brøsetflata
Dette bildet ble tatt en gang sommeren 1938 fra tunet på gården Søndre Reitgjerdet. Fotograf var Lars Habberstad, som begynte på Strinden Teglverk etter utdannelse på Oslo Tekniske skole. Vi ser bebyggelsen langs Brøsetvegen og mot Zion. Denne type bilder er verdifulle for å se utviklingen av bygningsmassen på Strinda.

Fra Solemsvåttan mot byen 1937
Dette landskapsbildet er tatt i 1937 av Lars Habberstad. Det viser utsikten mot Lade og Strinda. Avstanden til bebyggelsen er stor, men ved zooming i bildet kan lokalkjente kjenne seg igjen i bebyggelsen. (Webredaktøren bruker fortsatt fars ryggsekk ved spesielle anledninger)