Hvem var de?

Menneskene bak gater og veger i Strinda
 

Ingrid J. Brissach i Adresseavisen har skrevet en rekke biografier om personene bak veg- og gatenavn i Trondheim og Strinda.
Strinda historielag har fått tillatelse til å vise denne enestående samlingen av artikler som ligger i Adresseavisens arkiv. 

Alle gatenavn i Trondheim finner du her.

(Trykk på gatenavnet for å lese artikkelen)

 

Aasmund Vinjes gate
Albertine Wærness veg

Alette Beyers veg
Alfred Getz` veg
Alfred Trønsdals veg
Anders Tvereggens veg
Andreas Holms vei
Ankers gate
Anton Kalvaas gate
Antonie Løchens vei
Arkitekt Christies gate

Arkitekt Ebbels veg
Armauer Hansens veg

Arne Fjellbus veg
Astri Aasens veg
Baard Iversens veg
Benneches vei
Bergittavegen
Bergmester Bachkes vei
Bernhard Getz gate
Bernt Lies veg
Biskop Darres gate
Biskop Skaars gate

Bragstads veg
Brian Smiths gate
Brit Grytbaks veg
Broder Knudtzons vei
Brodtkorbs vei
Bryns vei
Bøckmans vei
Brænnes veg
Bugges veg
Casparis gate

Cecilie Thoresens veg
Christian Monsens gate
Dr. Sands veg
Dybdahls vei
E. C. Dahls gate

Edgar B. Schieldrops veg
Eilert Sundts gate

Einar Øfstis veg
Essendrops gate
Even Lorengs veg
Falsens gate
Fernanda Nissens veg
Fredrikke Qvams veg
Frode Rinnans veg
Gabriel Scotts veg
Garmanns veg
Geelmuydens gate
General Bangs vei
General Buddes gate
General von Hovens gate
General von Kroghs gate
General von Schmettows alle
General Wibes veg
Gina Krogs veg
Gisle Johnsons gate
Griffenfelds gate
Grundtvigs gate
Gudes gate
Gunnerus' gate
Gustav Byes vei
Gyldenløves gate
Hanna Winsnes' veg

Hans Aanruds veg
Hans Barliens vei

Hans Baucks veg
Hans Finnes gate
Hans Hagerups gate

Hans Michelsens veg
Hans Nissens gate
Harald Bothners veg
Harald Langhelles veg
Harry Borthens veg
Helmer Lundgrens gate
Henrik Angells gate
Henrik Mathiesens vei
Henry Gleditsch veg
Herman Krags veg
Hjalmar Haalkes veg
Hjalmar Johansens vei
Hofstads vei
Holtermanns veg
Ingeborg Aas veg
Ingvald Undsets gate
Ivar Lykkes veg

Ivar Skjånes` veg
Jacob Rolls gate
Johan Svendsens gate
Jørgen B. Lysholms vei
Jørgen Bjelkes gate
Kaptein Kaalds vei
Kaptein Roosens vei
Kleists gate
Klingenbergs vei
Klüwers gate
Knut Glomsaas`s vei 
Kolbjørn Hejes veg
Konsul Lorcks gate
K. O. Thornæs' veg
Krogness gate
Lagmann Dreyers gate
Lagmann Lindboes vei
Landstads vei
Lars Onsagers veg
Lauritz Jenssens gate
Leif Tronstads veg
Lindemans gate
Lossiusvegen
Ludvig Musts veg
Marie Michelets veg
Marie Wexelsens veg
Mauritz Hansens gate
Michel Grendahls vei
Moslings gate
Motzfeldts gate
Nannestads veg 
Neufeldts gate

Nils Ryjords vei
Nina Griegs veg
Nordahl Bruns vei
O. J. Høyems gate
Olaf Nordhagens vei
Olav Nygards veg

Olav Trondsons veg
Ole Soelbergs vei
Ole Tesliens vei
Ole Vigs vei
Oscar Wistings vei
Overlege Kindts gate
P. A. Munchs gate
Paul Fjermstads veg
Peder Kroghs veg
Peder Østlunds veg

Peter Egges vei
Peter Lies vei

Pianist Sandbergs vei
Professor Brochs gate
Professor J. H. L. Vogts veg

Professor Mørchs veg
Richard Birkelands vei
Richard Withs vei
Riddervolds gate
Riiser-Larsens vei
Rogerts gate
Schirmers gate
Schives gate
Schiøtz vei
Schmidts gate
Schnitlers vei
Schultz gate

Schwachs gate
Schøllers gate
Schøyens gate
Sem Sælands vei
Sigrid Johansens veg
Sigurd Einbus veg
Skavlans vei
Sodemanns gate
S.P. Andersens veg
Stadsingeniør Dahls gate
Suhms gate
Sverdrups vei
Sylvester Sivertsons gate

Tambs Lyches veg
Tellefsens gate
Tessems veg
Thaulowbakken
Thomas Hirsch gate
Thomas von Westens gate
Thoning Owesens gate
Thora Storms vei
Thorvald Erichsens vei
Throne Holsts allé

Tidemands gate
Torbjørn Bratts veg
Trenerys gate
Trygve Thesens vei
Udbyes gate
Ulstadløkkveien
Veimester Kroghs gate
Victoria Bachkes vei
Viktor Baumanns vei
Vilhelm Krags veg
Vilhelm Storms gate
Wedels gate
Weidemanns vei
Wessels gate
William Farres veg
Aasta Hansteens veg

  

Navnesafari på Strinda