Fakta om Strinda

Navnet Strinda
Strinda betyr ”strimmel” eller den landstripen som ligger langs "stranden”.
Altså i betydningen strandsonen mellom Byneset og Stjørdalshalsen.
 Mer informasjon finner du i dette utdraget fra Strinda bygdebok, bind 1 side 61

Strindfjorden var tidligere en viktig del av det store området som Strinda fylke omfattet. Nils Bjarne Nystu har i leserinnlegg 9.1.2008 i Adresseavisen synspunkter på at navnsettingen av Strinda har opphav fra navnet på fjorden.
 Se leserinnlegget

Matrikkel for Strinda 1886
Dersom du skal lete i folketellinger er det greit å vite hva slags gårdsnummer som den gang gjaldt.
Gjelder hele Sør-Trøndelag, men Lade sogn er plassert for seg.
 Her er matrikkelen fra 1886

Matrikkelen for Strinda fra 1950
 Her finner du inndelingen i gårdsnummer for hele Strinda kommune slik grensene var i 1950.

Vi har også skrevet ut hele matrikkelen med inndeling i de enkelte bruksnumrene under hvert enkelt gårdsbruk. (Fila er på 7 MB).
 
Her finner du navnene på eierne av de enkelte eiendommene her.

Vi har nå sammenliknet matrikkelen med de opplysningene Norges Bebyggelse gir i sin beskrivelse av eiendommene i Strinda fra 1956. Nytt i denne versjonen er eiendomsnavn der det ikke er gateadresse, samt at en del nye personer er kommet til som eiere eller leitakere.
 Se fila

Slektsforskere på Strinda
Er du interessert i slektsgransking? Her har du en oversikt over hvem som forsker på slekter på de enkelte gårdene i Strinda.
Sannsynligvis er der flere også. Har du noen tips, så send det til 
Jan Habberstad.
 Se oversikten

Litteratur om Strinda
Et søk i BIBSYS viser at 220 dokumenter inneholder referanse til Strinda i en eller annen form.
Du kan selvsagt bla deg fram side for side, men prøv også søke funksjonen i nettleseren.
Nettsida vår vil senere bringe klipp fra utvalgte dokumenter om Strinda.

 Se litteraturlista

Kart over Strinda
Her finner du et moderne kart over Strinda som ligger på serveren GisLink. Kartet kan fritt benyttes. En god del digital informasjon ligger på de forskjellige kartlagene.
Du kan også tegne inn linjer, flater og skrive tekst på kartet. Når du er ferdig, trykker du på Send Kart, legger inn E-postadressen din, og vips har du lagret ditt eget kart.
 Se kartet

Kart over Strinda fra 1870
Gunneriusbiblioteket har velvilligst latt oss vise dette kartet over Trondheim og Strinda fra 1870 på nettsida vår. Målestokken er 1:20.000. Gårdsnavn er angitt, og du kan se de første veiene.
 Se kartet

Strindas historie
Boka "Ei norsk bygd gjennom 4-5000 år" ble utgitt av Strinda historielag i 1953. Forfatter var skoleinspektør H.N. Osnes.
 Se pdf-fil her (11MB).

Bebyggelsen på Strinda
Bebyggelsen på Strinda utviklet seg raskt etter krigen. Her er et kart som viser utviklingen hvert femte år. Kartet var bilag til Strindas historie 1945-1963. 
 Se kartet (pdf-fil 3 MB)

Moholt kirkegård - gravsteder
Alfabetisk oversikt over gravsteder på Moholt kirkegård, a jour per mars 2006.
 Last ned oversikten
 Gravsteder i Trondheim

 Gravminner i Norge
 Andre kirkegårder i Trondheim

 Nylig avdøde personer

Kart over Trondheim omegn fra mellomkrigstiden
I perioden 1934-1937 ble det utgitt 4 kartblad i serien Trondheim Omegn i målestokk 1:25.000.
Øvrige historielag i Trondheimsområdet og privatpersoner som trenger illustrasjoner til fagartikler med mer kan ta kontakt med oss.
 Se eksempel på kartutsnitt

Hva finner du i kirkeboka?
Digitalarkivet inneholder data om kirkebøker, se http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
De fleste kirkebøkene er nå scannet inn som jpg-bilde, f.eks:

Strinda / Strinda (Moholt): 1907-1915, Ministerialbok

Til Strinda kom det folk fra mange steder i landet.
Hvis du leter i ministeralboka kan du f.eks finne følgende data som viser:
 Hvem som ble døpt (fødselsdato følger med)
 Hvem som giftet seg
 Hvem som døde

Sentrale navn i Strindas historie
I de 7 første årbøkene fra Strinda historielag har vi laget et oppsett over artikler som supplerer Strindas historie. Bak overskriftene finnes svært mange personer, steder og geografiske navn. Vi har laget et utdrag av stikkord fra alle artiklene.
 Se utdragene

Privatarkiver på Statsarkivet
Lurer du på hvor du kan finne detaljopplysninger på Statsarkivet? Privatarkivene kan være tingen.  
 Her har vi laget en oversikt
 Se også nettsida til Statsarkivet

Emigranter fra Strinda
Historielaget har laget en samlet oversikt over emigranter fra Strinda.
 Se excelark
 Ellers finner du det meste hos Digitalarkivet.

Hvordan finne folk fra Strinda i USA
Etterlyser du slekt i USA – og vet hvor de slo seg ned?
 Prøv denne linken – her kan du legge inn etterlysninger.
Skriv inn navnet på det County du søker og du vil finne en oppslagstavle. Skriv inn det etternavnet du søker – og du vil finne alle meldinger som finnes.

Døde fra Strinda som følge av krigen 1940- 45
86 personer fra Strinda kommune døde som følge av krigshandlinger.
 En omtale finner du her (pdf-fil 4 MB).
Kilde: Strinda Bygdebok bind III utgitt i 1948 av Strinda bygdebok-komite

Strinda formannskap 1838-1947
 Her finner du en kortfattet beskrivelse av ordførere, varaordførere og formannskap fra starten i 1838 til og med 1947.
Historielaget vil senere bringe mer data om et utvalg av disse et annet sted på nettsiden.
Kilde: Strinda Bygdebok bind III utgitt i 1948 av Strinda bygdebok-komite.

Matrikkel for Strinden herred 1907
Matrikkelen viser alle gårds og bruksnummer i Strinda pr 1. april 1907.
Navn på bruket og eiernes navn går også fram av dokumentet.
Dokumentet er oppdelt etter hhv Lade og Bratsberg sogn.
Det var til sammen 782 bruk, og arealet til Strinda kommune var 140,9 km2.
Folkemengden var 3. desember 1900 på  5272 personer.

Strinda og boka Norges bebyggelse
 A/S Norsk Faglitteratur G. Reinert utga i 1956 opplysningsverket Norges bebyggelse Nordlige seksjon - herredsbindet for Sør-Trøndelag - Østre del - bind II (rødt bokomslag). Strinda kommune er her omtalt på sidene 1090- 1432, dvs 342 sider. Innholdsfortegnelsen bak i boka viser en alfabetisk oversikt over eierne til eiendommer som er omtalt i boka med sidehenvisning.

  Strinda historielag har laget en kommentar til bokverket, se her

Folketelling for hele Strinda i 1875

1660 Strinda var en stor kommune i 1875, og omfattet også hele Malvik.
Historielaget har tatt den store oppgaven med å sammenstille folketelingsdataene som gjelder for Strinda i 1875. Kilde er Registreringssentralen for historiske data i Tromsø, som har lagt dataene ut på Digitalarkivet. Det var 7982 innbyggere i Strinda i 1875. Uten ansvar for mulige feil ved sammenklipping av dataene.
 Gå til Digitalarkivet for kvalitetssjekk dersom du finner den personen du er ute etter
 Se folketellingsdataene (Excelfil 7.2MB)

 Innbyggere i Strinda 1875 og emigranter fra Strinda
Her har vi lagt listen med emigranter fra Strinda inn i folketellingen for Strinda 1875. Listen er sortert på fornavn, deretter på etternavn, deretter på fødselsår.
Emigrantene har opplysningene til høyre, innbyggernes data ligger til venstre i tabellen. Dersom du nå finner den emigranten du er ute etter, så kan du muligens finne ut hvor samme person bodde i Strinda i 1875. Du må først finne ut når emigranten var født ved å trekke alder fra emigrasjonsdato. Er du heldig, så står personene like ved siden av hverandre i tabellen. Sjekk så med Digitalarkivet, og evt. de scannede kirkebøkene.
 Se lista

Hvordan finne kart og reguleringsplaner i Strinda? 
Trondheim kommune har en meget bra karttjeneste på sin nettside www.trondheim.kommune.no 

Studentene ved NTH
Studentene ved NTH satte sitt preg på byen fra de tidligste studenterdager. Historielaget presenterer her navnelister over studentene fra 1911-1919 og 1920 -1929.  

 Se lista for 1911-1919 (PDF-fil)
 Se lista for 1920-1929 (PDF-fil)

På WikiStrinda vil vi presentere noen studenter nærmere; studenter fra Trondheim eller Strinda, og de som giftet seg med ”Trondheimspian”, samt de som tok arbeid her. Se under kategorien Studenter ved NTH.

 

Malvik bygdebok bind II og III
har en svært god oversikt over gårder og bosetning i Malvik kommune. Malvik ble egen kommune i 1891, og var før den tid en del av Strinda. Malviks historie er også en del av Strindas historie. Leif Halse var forfatter. En indeks fra innholdsfortegnelsen i bygdeboka viser gårdenes navn, sidehenvisning, gårds- og bruksnummer, samt  fra hvilke gårder det er oppgitt å ha foregått utvandring.
 Se indeksen

Trondhjems Tekniske Læreanstalt
var forløperen for NTH. Mer om denne skolen og elevene kommer i leksikonet WikiStrinda etter hvert.
Her bringer vi lister over elevene 1870-95, samt hospitantene i samme periode.
 Se liste over faste elever
 Se lister over hospitanter

Vielser i Strinda kirke 1940-1948
Strinda historielag har gjort en avskrift av 
Klokkerbok nr. 607C02 (1940-1948), Sør-Trøndelag fylke, Strinda (Moholt) i Strinda.
Avskriften gjengir et utsnitt av opplysningene. Uten ansvar for feil ved tydingen. For helhetlig oversikt henvises til originaldokumentene, som også er vedlagt her. I tillegg til vielser i Moholt kirke finnes tilsvarende oversikter fra andre kirker i Strinda.
 Se lista som html-fil
 Se lista som Excel-fil
 Se Digitalarkivets orginal som pdf-fil

Litteraturliste Strinda historielag
Strinda historielag har laget en litteraturliste over boksamlingen i vårt arkiv i kjelleren på Charlottenlund kirke.
 Se lista
 Tilføyelser 2016 og 2017

Indeks for Borges Biografiske leksikon – gammel utgave
På jakt etter litteratur over kjente personer?
Innholdsfortegnelsen i den eldste utgaven av Norsk biografisk leksikon foreligger som pdf-fil.
 Se innholdsbetegnelsen

Kart over Strinda 1793
"Forsøg til et landkart over Strindens Præstegjeld" ble tegnet på Gjervan og er datert 12. februar 1793.
Trondheim kommune og Strinda historielag har i fellesskap scannet og kopiert kartet. Større kartblad kan du få kjøpt hos oss.
 Last ned kartet her (pdf-format 25 MB)

Studenter ved NTH
Faste studenter ved NTH 1935-1936
Faste studenter ved NTH 1936-1937
Faste studenter ved NTH 1949-1950