Lade kirkegård

Kirkelig fellesråd i Trondheim
 har bedt Strinda historielag hjelpe til med å utarbeide en verneplan for gravplasser i Trondheim. Prosjektgruppa vil gjerne ha en oversikt fra hver gravplass over hvilke gravlagte personer som har hatt betydning enten lokalt i Trondheim eller nasjonalt.

Historielaget er nå i gang med en omfattende kartlegging i første omgang på Moholt kirkegård, Lade kirkegårdLademoen kirkegård og Ranheim kirkegård, samt Tilfredshet kirkegård.

Eksempel på gravstøtte

Kirkelig fellesråd i Trondheim er nå i gang med å utarbeide en verneplan for sine gravplasser i Trondheim. I den forbindelse er det satt ned en prosjektgruppe med blant andre byantikvar Mette Bye, Inger Marie Kimo, Karen Elkjær og Stefan Kaliski.

Strinda historielag har i første omgang fotografert et utvalg av eldre gravstøtter. Bildene sjekkes mot innlagte opplysninger i databasen Gravminner i Norge. Deretter letes opp opplysninger fra WikiStrinda, årbøkene Strinda den gang da, Norges bebyggelse, Trondheimsbasens registre mm. Det etterspørres også opplysninger på Facebooksiden «Historiske Trondheim».

LYST til å hjelpe til? Ta kontakt!

Rapportering skjer i første omgang på WikiStrindas artikkel
Vern av gravplasser i Trondheim