Tittel

Navn

Epost

Telefon

Styreleder

Andreas Glimstad

leder@strindahistorie.no

952 63 050

Nestleder

Johan Egil Dreier

johan@dreier.no

951 44 027

Kasserer

Torleif Hagen

kasserer@strindahistorie.no

916 00 051

Styremedlem

Walborg Evensen

evense2@online.no

951 26 887

Styremedlem

Olav Berge

olav.berge@live.no

913 37 615

Varamedlem

Ingebjørg Johanne Kvam

kmeling84@gmail.com

916 72 537

Varamedlem

Aud Helene Nordseth

aud.nordseth@hotmail.com

952 93 093

 

Viktig info

 

Postadresse:

Strinda historielag
Postboks 1967
7448 Trondheim

Telefon:

Lagets leder: 952 63 050

E-post:

Lagets leder

Møtelokale:

Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.

Nettsideredaktør:

 Andreas Glimstad

Adresseendring:

Torleif Hagen

Personvernerklæring:

Les her