Styret 2022 

Tittel

Navn

Epost

Telefon

Styreleder

Jan Habberstad

janhabberstad07@gmail.com

958 89 594

Nestleder

Johan Egil Dreier

johan@dreier.no

951 44 027

Kasserer

Torleif Hagen

torleif.hagen@ntebb.no

916 00 051

Styremedlem

Tordis Klingenberg Hokstad

jehok@online.no

480 34 857

Styremedlem

Lene Kristine Strøm

lene_strom@hotmail.com

952 44 061

Varamedlem

Ingvald Sivertsen

ingvald.sivertsen@gmail.com

918 97 685

Varamedlem

Per Ketil Jonsvold

pkjonsvold@gmail.com

952 93 093


 

Viktig info

 

Postadresse:

Strinda historielag
Postboks 1967
7048 Trondheim

Telefon:

Lagets leder: 958 89 594

E-post:

Lagets leder

Møtelokale:

Strinda videregående skole.
Harald Bothners veg 21.

Nettsideredaktør:

Jan Åge Habberstad

Adresseendring:

Torleif Hagen

Personvernerklæring:

Les her