Årsmøtet 2008

Årsmøtet 2008

Publisert av Sture Thorgaard den 01.08.08. Oppdatert 11.09.21.

 

Foto: Jan Habberstad

 

Leder Sigurd A. Fjær ønsket velkommen til årsmøtet. Han var glad for stor økning i medlems-tallet i foreningen, og fortalte forsamlingen at historielaget både trenger større møtelokaler og også større lagerplass.

Foto: Jan Habberstad

 

 

 

 

 

 

 

 

Randi Moxness gjennomgikk regnskapet som gjenspeiler en sterk økning i historielagets aktivitet. Økt boksalg har også gitt større inntekter. Til tross for dette vil kontingenten også for neste år bli holdt uforandret.

Foto: Jan Habberstad

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Jan Habberstad

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på det sittende styret. Fra venstre ser vi Randi Moxness, Ingeborg Øfsteng Bjørgum, Lene Strøm, Jan Habberstad og Sigurd A. Fjær.

Knut L. Vik ble gjenvalgt som varamedlem, og Nils Estenstad ble valgt som ny varamedlem etter Gisle Woldseth som hadde frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen og revisor ble også gjenvalgt.


Statens namnekonsulent Ola Stemshaug kåserte om ” Namn og Namnsetting på Strinda”. 
Han gikk gjennom ulike gårdsnavn og stedsnavn fra fortid og nåtid og forklarte betydningen av disse.
En spørrelysten forsamling var også irritert over de mange populistiske navn som byutviklere og eiendomsutviklere misbruker (eksempel Kirsebærstien, Eplehagen, Akka-Bakka etc).
Styret ble oppfordret til å ta denne historie-forvrengingen av naturlige stedsnavn opp med byens 
myndigheter.

Foto: Jan Habberstad

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese et utdrag av gamle gårdsnavn fra Strinda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter: