Årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.09. Oppdatert 13.09.21.

Sekretær Lene Strøm gjennomgikk årsberetningen 2008-2009, som nok en gang viser økende aktivitet i historielagetlaget, samt økt medlemstilgang. 

 

Kasserer Ingeborg Bjørgum gjennomgikk regnskapet. Grunnet nytt opptrykk av årbok 2003 og ekstraordinære utgifter i forbindelse med feiringen av Estenstadhyttas jubileum, er det et mindre underskudd i regnskapet. Historielaget har imidlertid velordnet økonomi.

 

Valgene ble foretatt etter god regi fra valgkomiteens leder Gunn Bakken.

Sigurd A. Fjær ble gjenvalgt som leder. Også de av styremedlemmene som var på valg, Lene Strøm og Jan Habberstad ble gjenvalgt. Nils Estenstad ble gjenvalgt i valgkomiteen. Solveig Solem ble nytt varamedlem til styret.

 

Ny kontingent for Strinda historielag
Styret fremmet forslag om ny kontingent, som ble vedtatt av årsmøtet:
kr 150 pr enkeltmedlem
kr 200 for parmedlemsskap.
Kontingenten inkluderer 1 stk årbok 2010, som må hentes på ett av møtene, eller hos styremedlemmene. Medlemmer bosatt utenfor Trondheimsområdet vil få årboka tilsendt.

 

Finn Karlsen fra DIS-ST fortalte om arbeidet med digitalisering av folketelling 1934 for Strinda. Det skal utgis en DVD på Slektsforskerdagen 31. oktober

 

I tillegg til folketellingsdata vil DVD-en inneholde en rekke spennende tilleggsopplysninger om Strinda. Her er et utvalg av opplysningene som kommer.


Alle medlemmer av Strinda historielag oppfordres til å skaffe seg DVD-en som DIS-ST utgir 31. oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon om pris, rabatt for medlemmene, samt bestillingsskjema.