Årsmøtet 2011

Årsmøtet 2011

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.11. Oppdatert 12.09.21.

 

Strinda historielag avholdt årsmøte 2011 i Frikirken mandag 24. oktober. Kontingenten for 2012 ble holdt uforandret. Thorleif Eggen erstattet Lene Strøm som styremedlem. Per Inge Hønnås ble innvalgt som nytt varamedlem etter Sigurd A. Fjær.

Før årsmøtet underholdt Tor Erik Jenstad og Unni Ulltveit med musikk, lysbilder, dialektuttrykk og allsang. Flere kjente melodier ble spilt og mange rariteter i naturen ble vist på skjermen.

Gunn Bakken la fram valgkomiteens forslag til styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite:

Valget ga følgende resultat:

Leder:Solveig SolemGjenvalgt for 1 år
StyremedlemIngeborg Ø. BjørgumIkke på valg
StyremedlemRandi MoxnessIkke på valg
StyremedlemJan HabberstadValgt for 2 nye år

Styremedlem

Thorleif EggenValgt for 2 år (ny)
VaramedlemIvar MoumIkke på valg
VaramedlemPer Inge HønnåsValgt for 2 år (ny)
RevisorKjell OlstadGjenvalgt for 1 år
ValgkomiteNils EstenstadValgt for 1 år
Gunn BakkenValgt for 1 år
Kari Grendahl AuranValgt for 1 år