Årsmøtet 2012

Årsmøtet 2012

Publisert av Sture Thorgaard den 01.10.12. Oppdatert 12.09.21.

 

Jo Stein Moen fortalte om Borgerkrigen i Spania 1936-1939.
Sammen med Rolf Sæther har han skrevet boka 1000 dager.
 

10 personer fra Trøndelag kjempet i krigen i De internasjonale brigader. Om lag 50 nordmenn døde, bare en grav er funnet. Spaniasaken var viktig i norsk politikk til 1975 da general Franco døde. En rekke dikt og bøker, samt Picassos verdensberømte maleri Guernica er vitnemål fra den tragiske krigen.

Avtroppende leder i Strinda historielag Solveig Solem
ledet møtet og refererte årsberetningen.

Kasserer Ingeborg Bjørgum leste opp regnskapet for siste år som viste et overskudd på 16.956 kroner. Revisor Kjell Olstads revisjonsrapport hadde bare positive kommentarer. 

De 50 oppmøtte medlemmene godkjente regnskapet med akklamasjon. 

Kontingenten for 2013 ble vedtatt uendret; 150 kroner for enkeltmedlemsskap og 200 kroner for parmedlemsskap.

Tidligere leder Sigurd A. Fjær og ”Grand old lady”
i styret 
Randi Moxness ble valgt som æresmedlemmer i Strinda historielag.

Fra venstre Andreas Glimstad, Solveig Solem, Kari Grendahl Auran, Per Inge Hønnås, Ingeborg Bjørgum, Jan Habberstad og valgkomiteens leder Gunn Bakken. Styremedlem Lene Strøm ikke på bildet. 

Jan Habberstad ble valgt til ny leder etter Solveig Solem som frasa seg gjenvalg. 

Det nye styret (øvrige styreverv fordeles på styremøte 30. november) består av: 

Leder: 
Jan Habberstad

Styremedlemmer:            
Per Inge Hønnås
Kari Grendahl Auran
Lene Strøm
Ingeborg Øfsteng Bjørgum 

Varamedlemmer:
Andreas Glimstad
Solveig Solem 

Valgkomiteen:
Gunn Bakken
Thorleif Eggen
Randi Moxness 

Revisor: 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å skaffe revisor.

Dokumenter fra Årsmøtet finner du her: