Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020

Publisert av Sture Thorgaard den 05.10.20. Oppdatert 10.08.21.

Innkalling til Årsmøtet

pr. 21. oktober 2020
 

På grunn av situasjonen med Covid 19 må Årsmøtet i Strinda historielag avholdes på en annen måte denne gang.  Styret har besluttet å benytte modellen med uravstemning blant medlemmene.
 

Styret ber om at medlemmene som ønsker å delta, krysser av for sin stemmegiving, og returnerer «Skjema for uravstemning for årsmøtesaker Strinda historielag, avholdt pr. 21. oktober 2020».

Utfylt skjema kan returneres per post, med frist for innsending til Strinda historielag, postboks 1967, 7048 Trondheim:  1.11.2020, eller per e-post til styremedlem og referent Per.Mehus@gmail.com

Dersom du ønsker kontakt med styret; ring mellom klokken 16 og 18 på årsmøtedatoen;

*Torleif Hagen (regnskap/budsjett), telefon 916 00 051

*Jan Habberstad (øvrige saker), telefon 958 89 594

Styret har innen fristen 1. september ikke mottatt noen forslag til saker for behandling på årsmøtet. Imidlertid kan det evt. skje at noen ønsker å fremme benkeforslag under valget.
For å imøtekomme denne mulighet ber vi om at evt. alternative kandidater meldes inn til Valgkomiteens leder Ingvald Sivertsen, på telefon 918 97 685 før 13. oktober.

Styret beklager at situasjonen vanskeliggjør større arrangementer, men vi setter våre medlemmers velvære, liv og helse foran alt annet.

Dokumenter: