Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021

Publisert av Sture Thorgaard den 28.10.21. Oppdatert 30.10.21.

Møtet ble innledet med tre flotte musikkinnslag ved Sigmund Tvete Vik på fiolin og Randi Tvete Vik på piano. De høstet stor applaus etter å ha gitt oss smakebiter fra bl.a. sigøynermusikk og engelsk musikk.

Kveldens foredrag var ved markedssjef i Allskog, Karin Klingenberg Hokstad. Hun presenterte i tekst og bilder «Allskog – et innovativt samvirkeforetak med en 100 år gammel historie».Foredragsholderen høstet velfortjent applaus og ble takket med blomster av møtelederen.


Nestleder i laget, Johan E. Dreier, kunne ønske ca. 60 medlemmer velkommen til et etterlengtet «vanlig» møte på Strinda videregående skole.

Kasserer Torleif Hagen parerte alle spørsmål med stø hånd og kommenterte noen punkter i regnskapet. Årets drift viser et underskudd på ca. 27000 kr. Den økonomiske situasjon for laget er fortsatt god.

Kvelden ble avsluttet med servering der møtelederen flere ganger oppfordret til å «spise mer» - en hadde nok tatt høyde for enda flere frammøtte med koronaen på hell…

 

Dokumenter:

Referat fra møtet kommer så snart det er signert.