Aktiviteter 2016

Aktiviteter 2016

Publisert av Sture Thorgaard den 09.10.21. Oppdatert 26.10.21.

Medlemsmøtet 27. januar

Over 120 medlemmer hørte Karl H. Brox, Herman Hansen og Knut Sivertsen fortelle om
2. verdenskrig.

Forfatterne av boka "Bunkeren" viste bilder fra 2. verdenskrig og virkningene på Trondheim.
Mange av bildene har tidligere ikke vært kjente før de utga boka.


 

Medlemsmøte 14. mars om Kvikkleireras i Trøndelag

Professor Lars Grande fra NTNU orienterte.

Mer enn 80 medlemmer var møtt opp til møtet i Frikirken. Etter møtet var det loddsalg og sosialt samvær med kaffe.

Han viste bl. annet en oversikt over de største skredene i Trondheim kommune, med oversikt over omkomne på skredene. Ved gode undersøkelser og tilstrekkelig sikring er det ikke noen stor fare for nye skred i Strinda i de første 5000 årene fortalte Grande.

Lars Grande orienterer om andre ras i Trøndelag. Blant disse var Verdalsraset i 1893 med 116 døde, raset i Skjelstadmarka med ett dødsfall, raset i Leistadgrenda i 2002. Han orienterte også om Hærfossens gjennombrudd etter Verdalsraset.

Her får Lars Grande takk for et engasjerende foredrag fra Solveig Solem.


20-års Jubileum ble feiret på Vegamot kafe 9. mai

Se bilder og reportasje her


 

Medlemsmøte 31. august

80 fornøyde medlemmer på tur med Munkholmbåten. Takk til en flink skipper og en dyktig guide.

Vi fikk en sightseeing med båten gjennom kanalen, opp Nidelva og om Nyhavna før vi satte kursen mot Munkholmen via Skansen og Ilsvika.

Omvisning/guiding i tårnet på Munkholmen.

Enkel servering i restauranten før vi returnerte til byen.

 

 

 


Medlemsmøtet 28. september

Om lag 80 medlemmer møtte fram for å høre Nan Bentzen Skille fortelle om «Sigrid Undset og de gode hjelperne på Kalvskinnet».

Det ble en meget interessant beretning av Nan Bentzen Skille om Sigrid Undsetførst og fremst om hennes far, Ingvald Unset, og hans gode venn Henrik Mathiesen.

Vi fikk høre om den nysgjerrige og oppvakte Ingvald som vokste opp på Vollan Gård på Elgeseter , hans skolegang og studier fram til doktorgrad i arkeologi og hans viktigste forskningsaktiviteter.  Hans venn Henrik var en viktig illustratør og tegner i  mange av hans publikasjoner over arkeologiske funn. Han hadde også  en meget imponerende fagboksamling da han døde bare 40 år gammel. 

Hans eldste datter  Sigrid var allerede i tidlige barneår en interessant lytter når Ingvald og Henrik diskuterte arkeologiske funn og emner fra de tidligste tider. Sigrid ble aldri noen akademiker men hadde nok sugd til seg grundig lærdom om middelalder og eldre tider gjennom farens forskning.

Hennes middelalderromanerr viser noen av de kunnskaper hun hadde fått overlevert. Men Sigrid  leste og samlet også mye ny kunnskap selv. Hun var kontordame om dagen, studerte om kvelden og var romanforfatter om natta.

Nan høstet velfortjent applaus og ble takket av kveldens møteleder Solveig Solem som også overrakte henne historielagets lysestake som gave.

 Kaffedrikking  og loddsalg ble en hyggelig avrunding på kvelden.


 

Strinda historielag og Fortidsminneforeningen i Trondheim gjennomførte byvandring/ Strindavandring søndag 23. oktober i/fra Berg kirke

Lederen i Strinda historielag Jan Habberstad, viste bilder fra Strinda i Berg kirke før befaringen startet. Byantikvar Gunnar Houen var guide for rundturen.
 
Rundturen var lagt fra Berg kirke- Skipsmodell-tanken- Kvilhaugen-tidl. Grendal Auto (nå byggeområde)-Strinda videregående-og til flere av markerte eneboliger i området på Berg.


 

Svært mange lokalkjente og beboere deltok på turen. Det kom fram svært mye lokalhistorikk.

 


Årsmøtet 26. oktober

Se utførlig referat og bilder


Bokslepp 16. november

Se utførlig reportage her


Førhjulstreff 10. desember

Trondheimsbasen 2017 ble presentert av Slekt og data.

Jan Fredrik Sagdahl presenterte nyheter i Trondheimsbasen 2017.
Trondheimsbasen er i salg.