Aktiviteter 2017

Aktiviteter 2017

Publisert av Sture Thorgaard den 01.01.17. Oppdatert 26.10.21.

Gjennomførte aktiviteter 2017


Medlemsmøte 18. januar
Foto: Jan Habberstad

Over 180 medlemmer var tilstede da Inger Selven Watts holdt foredrag om Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms.

Foredragsholderen Inger Selven Watts utga boka "De kom til oss. Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms".  

Hun gjorde rede for utviklingen av krigshandlingene på slutten av 2. verdenskrig, og fortalte om personer og enkeltskjebner som dette rammet. 
17.000 personer kom til Trondheim, og dette bød på store utfordringer for mottakssystemet i en krisetid.

Blant de personer som bidro mest til å bedre forholdene for flyktningene var Transportsjef Olav Hauan.


 Medlemsmøte 1. mars
 
Foto: Jan Habberstad

180 frammøtte satte stor pris på dokumentarfilmen «Det grodde fram». Filmen er en dokumentarfilm produsert av kinosjef Lyder Selvig i 1947.

Den består av unike opptak av tyskernes okkupasjon av Trondheim, delvis tatt i skjul, og delvis etter ordre fra okkupasjonsmakten. Noen scener er gjenskapelser av sabotasjeaksjoner.
Filmen inneholder blant annet opptak av flere av Quislings besøk i Trondheim, okkupasjonens innvirkning på dagliglivet, gravåpning på Falstad og rettssaken mot Henry Oliver Rinnan.

Professor emeritus Bjørn Sørensen innledet med omtale av kinosjef og filmskaper Lyder Selvigs virksomhet. Selvig berget også mye gammelt filmmateriale, og kopierte brannfarlige nitratfilmer. Filmen «Norge- mitt Norge i bilder» produserte han i 1929. Kortfilmen «Hvit by» kom i 1951.


Ekstraordinært årsmøte 5. april
Foto: Jan Habberstad

60 medlemmer møtte opp på ekstraordinært årsmøte 5. april.
Roar Andersen, Accountor Trondheim AS ble valgt til revisor.

Dag Bertelsen fortalte fra sin bok "Kirker i glemselens slør-søkelys på det norske kirkelandskapet i middelalderen", med hovedvekt på Trøndelag.


Vårtur til Hitra 14. juni

To busser med 115 medlemmer besøkte Hopsjøbrygga og Dolm kirke

 


Tur til Mostadmark 7. september
Foto: Jan Habberstad

46 fornøyde medlemmer deltok da Mostadmark Jernverks venner inviterte til besøk på sitt godt bevarte kulturminne i Malvik. Mange bygg er originale og godt bevart. Her ser vi Hammersmia.

Kaffe og kaker samt omvisning foregikk på Hjelseng Gård i Stjørdal.


 

Årsmøtet 25. oktober
Foto: Jan Habberstad

80 medlemmer var samlet til Årsmøtet 2017 på Strinda videregående skole onsdag 25. oktober.

Se utførlig referat og bilder her.


Slektsforskerdag 28. oktober
Foto: Jan Habbertstad

Meget stor deltakelse på Slektsforskerdagen 28. oktober der Strinda historielag og foreningen Slekt og Data var arrangører.

Strinda historielag viste fram 10 av lagets nyinnkjøpte luftfotos fra Fjellanger-Widerøe.

Slekt og Data stilte med et stort veiledningskorps innen slektsgranskning.


Der var 3 foredrag:

*Trondheimsbasen2018 v/FinnKarlsen - Snarveien til slekt med nye kilder og nye muligheter.

*Fra Støren til Amerika v/Dagfinn Refseth - Utvandring1857-1930Tips og triks når vi leter etter slekt i USA

*Piken på Apoteket v/Finn Karlsen - Historien om 14-årige Minda Øyen og overgrepssaken Trondheim 1888.


Boksleppet 15. november

Se utførlig referat og bilder her.


Referat fra Julemøtet 6. desember

Foto: Jan Habberstad

Stor stemning på Julemøtet 6. desember. Etter foredraget koste deltakerne seg med sang framført av Edel Aargang.

Knut L. Vik viste bilder fra Strinda. Han ga en god oversikt over ulike kilder til å finne bilder, og viste et imponerende utvalg fra historielagets samling. Nå etterspør vi personer som ønsker å bidra i det videre arbeid mot en «Billedbok for Srtrinda». Ta kontakt!

Dansebandet Edel Aargang spilte opp. Der var allsang og dans og stor stemning!