Aktiviteter 2018

Publisert av Sture Thorgaard den 13.09.21.

Gjennomførte aktiviteter
2018

31. januar
Strinda videregående skole kl. 19.00.
100 medlemmer var til stede da formannen i Ranheim Bydels Museums Historielag, Olav Paulsen holdt foredrag om Ranheim gjennom 10.000 år

 Les mer

14. mars
Strinda videregående skole kl. 19.00.
90 medlemmer hørte på
Jorunn Dugstad
 på medlemsmøtet 14. mars da hun fortalte om sin bok;

Victoria – med vilje og kjærlighet.
 Les mer

18. april
Johan Anton Wikander fortalte om:
Hovedbanen fra Christiania – Eidsvoll 1846-59, og byggeleder Robert Stephensons reiser til Norge
 Les mer

14. juni
95 medlemmer deltok på bussturen til Sverige, der historielaget reiste i Armfeldts fotspor 14. juni.
 Les mer

6. september
32 medlemmer deltok på høstturen til Inderøya 6. september
Det ble foretatt omvisninger på:

-Nils Aas Kunstverksted
-Gulburet
-Sakshaug ’nye’ kirke
-Sakshaug gamle kirke
Bespisning på Berg Gård.

24. oktober
Årsmøtet 2018  ble holdt på Strinda videregående skole.
 Les mer

27. oktober
Slektsforskerdagen 2018  ble arrangert på Strinda videregående skole sammen med Slekt & Data.

14. november
Boksleppet 2018