Boksleppet 2021

Boksleppet 2021

Publisert av Sture Thorgaard den 19.11.21. Oppdatert 20.11.21.

Etter at formann Jan Habberstad hadde ønsket velkommen tok møteleder Ingvald Sivertsen over presentasjonen av årets forfattere og deres artikler.

 

Først var det en Uroppføring av diktet Til Strinden! Der mannskoret Nøkken sang diktet som Randi Tvete Vik hadde komponert melod til Årbokas første artikkel ved Per Mehus har således tittelen: Til Strinden!

 

Erik Stenvik fortalte om Strindfjorden - historisk arena, ferdselsveg og forrådskammer

 

Per Mehus første artikkel var et intervju  med Knut Lambrigt Vik med tittelen :. Hver gang når...

 

Jan P. Breida fortalte om del 2 av sin beskrivelse av Veiskillet. Møteplassen Moholt 1940-1969.

 

Artikkelen Stokkdalsvegen ved Jonsvatnet er skrevet av Andreas Glimstad, og i hans utenladsfravær fortalte Knut L. Vik om hovedtrekkene.

 

*Per Mehus sin artikkel nr 2 i årboka var om Da Eilert Sundt kom til fattighuset Petersborg. Et blad i Strindas fattighistorie

 

Elisabeth Bochkon Tøsdal har skrevet om sin farfars reise Fra Trondhjem til gulfeberlasarettet i Rio de Janeiro i 1890. Hun supplerte også med historier fra farfarens mangesidige dagbok om begivenheter i Trondhjem.

 

Jostein Melkstavik er en av flere forfattere bak artikkelen 2. Strinda speidergruppe. Vennskap og personlig utvikling for barn og ungdom i 70 år

 

Steinar Imsen har med overskriften Hva har «Strinda» vært? gitt en bred beskrivelse av Strinda gjennom flere hundre år.

 

Ingvald Sivertsen har beskrevet Byutvikling og kamp om matjorda. Strindas «østområde» fram til 2015

 

Strinda bygdebok 1927-71 og Strinda historielag anno 1950-59 er beskrevet av Per Mehus.

Jan Habberstad forteller er forfatterens opplevelser fra barndommen og oppveksten på Brøsetflata, og han beskriver hvordan Strindas nest største arbeidsplass, Strinden Teglverk sine siste 25 år var.

Til sist i den rekordstore årboka med 232 sider finner man en beskrivelse av Strinda historielags 25 års  jubileumsfeiring– en bildekavalkade, der mange av Sture Thorgaards bilder er kommet med.

Og aller sist i årbok 2021 er de 5 lederne gjennom 25 år hedret med en side bilder.