Feiring av 20-års jubileumet

Feiring av 20-års jubileumet

Publisert av Sture Thorgaard den 06.05.16. Oppdatert 10.10.21.

Historielaget serverte kaffe og Jubileumskake til alle som møtte opp på Vegamot kafe på jubileumsdagen mandag 9. mai 2016. Konferansier var formann  Jan Habberstad.

Arrangementet inneholdt en rekke markeringer av historielagets 20-årige virksomhet.


Det var laget en Jubileumsgave av kunsthåndtverkeren Margot Sandvik, som ble utdelt til oppmøtte tillitsvalgte og forfattere/bidragsytere i årboka Strinda den gang da.


Fiolinist Sigmund Tvete Vik, som spiller i Trondheimsolistene og som er kunstnerisk leder i Trondheim Kammermusikkfestival, framførte 3 musikkstykker. Han ble akkompagnert av sin mor Randi Tvete Vik.

Bytegner Leif Otto Furseth hadde laget en tegning av Strinda Handelssamlag fra 1936 som ble overrakt sammen med en sponset Jubileumskake med samme motiv.

Motivet vil komme med på neste års Trondhjæmskalender. Tegningen henger på Vegamot kafe til allmenn beundring.

Årbokredaktør Knut L. Vik viste en nykomponert samling av Gamle bilder fra Strinda, og han takket de mange oppmøtte bidragsytere til lagets årbok.

Leif Engen hilste fra Nardo og Bratsberg historielag, og overrakte lagets årbok og et flyfoto.

Knut Møller hilste fra Byåsen Historielag og overrakte et rikt utvalg av lagets årbøker.