Jugendguiden

Jugendguiden

Publisert av Sture Thorgaard den 02.09.22. Oppdatert 02.10.22.

Jugendstilen satte preg på norsk arkitektur fra 1900 og et drøyt tiår framover. I denne perioden omfattet stilen alt fra utsmykning av bygningsfasader til klær, fra kunst og bruksgjenstander til håndtak på skapdører. I arkitekturen ga utseendet viktige signal om hvordan form, utsmykning og farger oppfattes av de som betrakter bygningene – og de som bor der, arbeider der eller skal besøke dem. Detaljer rundt inngangsparti og inngangsdører får ofte en spesiell oppmerksomhet, publikumsarealer like så.

Trondheim har om lag 450 bygninger som er i mer eller mindre jugendstil. Fra nokså få, overdådige bygninger, via stilfulle, solide og godt vedlikeholdte offentlige bygninger med tydelig og særpreget original og nasjonal jugendstil, til produksjonsbygninger og nøkterne bygårder alene og i klynger. I tillegg mange villaer der noen få er i mur og de aller fleste i tre.

Jugendguiden for Trondheim gir en innføring i jugendstilen som bygningsstil og viser hvordan den er synlig i Trondheim. Nærmere hundre utvalgte hus er beskrevet med bilder i boka. Bli med på jugendvandring i Trondheim: fra bydel til bydel, fra gate til gate, fra vei til vei og fra hus til hus!

Eirik Lien ble født i Trondheim i 1946 og har bodd her siden. Han er cand.philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Siden 2013 har han vært aktiv pensjonist, en ettertraktet foredragsholder og leder for populære tematiske vandringer i Trondheim.

Svein Henrik Pedersen ble født i Trondheim i 1957 og bor nå i Malvik. Han er cand.philol. med hovedfag i historie, hovedoppgave i arkitekturhistorie og mellomfag i kunsthistorie. Han har vært konservator og er en produktiv lokalhistoriker, artikkelforfatter, aktiv som foredragsholder og leder av byvandringer.