Nytt Turkart for Strindamarka kommer

Nytt Turkart for Strindamarka kommer

Publisert av Jan Habberstad den 08.02.22. Oppdatert 09.03.22.

Her er teksten jeg har skrevet hittil. Per nå fyller den ca. 60% av tilgjengelig plass. Mange av navnene har jeg ikke funnet noe informasjon om, har du kunnskap om disse er det supert om dette fylles ut. Ideen er å gi en kortfattet oversikt over historiske steder i kartet, som et oppslagsverk. Er det andre steder du synes det bør skrives om, så er det bare å legge inn. Vi trenger da litt hjelp til å få lagt det riktig inn på kartet.

Her er noen steder som er mangelfulle:

Vi er veldig takknemlige for deres engasjement for turkartene vi nå jobber med.

Vår fremdrift på dette prosjektet er litt ujevn, avhengig av andre betalte oppdrag vi må prioritere.

Tanken vår er å markere en del historiske steder i kartene og ha et lite oppslagverk på baksiden med en kort forklaring på hva de ulike tingene er. Vi er ikke så mye ut etter hvem men mer HVA og NÅR.

Når det gjelder Bymarka, så er denne teksten mer eller mindre ferdig. Her har vi harr mange gode kilder å støtte oss på, ikke minst bøkene til Brox og Madsø, men også Wiki-strinda og andre kilder.

Når det gjelder Strindamarka, så har det vært vanskeligere å orientere seg, dels fordi vi finner konflikterende informasjon (f.eks. Liagruva vs. Bjørkagriva), dels fordi vi finner ting som vi ikke finner noen god stedfesting på (Inbærvollen, Ramdalsstua - har lett etter denne), eller fordi vi er så kjent i marka etter mange års orienteringsaktivitet at vi vet om kulturminner vi ikke finner dokumentasjon på (f.eks. kverna? på Bratsberg, eller antennene som sto på Liaåsen).

På baksiden av Strindamarka er det også plass til mer tekst, mens baksiden på Bymarka kartet er allerede full.

Tekst som står i [klammeparentes] er våre kommentarer, og skal (selvfølgelig) ikke med i sluttproduktet, men her skulle vi gjerne hatt litt mer informasjon. Vi er veldig takknemlig dersom noen vil skrive litt der vi mangler ting.

Send kommentarer hit

Innledning

Strindamarka er opprinnelig markaområdet tilhørende gamle Strinda kommune, og hvis man legger dagens kommunegrense til grunn er Strindamarka større enn Bymarka. I dag brukes Strindamarka fortrinnsvis om åsen mellom Trondheim og Bratsberg, på vestsiden av Jonsvatnet. Dette området er tidligere også omtalt som Estenstadmarka, men i noen sammenhgenger er Estenstadmarka begrenset til å være området nord for Styggdalen, ja til og med et begrenset område rundt Estenstaddammene.

 

Her finner du hva vi har i dag: