Utbygging på Valentinlyst gård

Utbygging på Valentinlyst gård

Publisert av Sture Thorgaard den 08.03.21.

 

 En omdiskutert utbygging på Valentinlyst gård er på høring og skaper stor debatt. Her bodde vårt æresmedlem Nils Estenstad. Han opparbeidet og pleide en vakker hage. Han elsket sine rhododendroner. Nå planlegger hans sønn en større utbygging av boliger i hagen....

Hva synes du som medlem av Strinda historielag om dette? Vårt styre skal drøfte om vi vil uttale oss om saken.
 
Plan for utbygging, se her
 
Nils Estenstads artikkel om gården, se her

Strinda historielag har i styremøte
24. august vedtatt å støtte opp om Fortidsminneforeningens uttalelse av 13.11.2019, se her