Tilbake

Årbok 2017 - Strinda historielag

50,00 kr

Innhold

5 Forord

7 Lars Erik Brustad Melhus: Hovedbygningen på Ringve Museum – nye oppdagelser etter brannen

26 Jan P. Breida: Anton Julius Sand – en lege uten grenser

52 Fra Samfundsbladet 1860: En sommerdag på landet

54 Ragnar Hofnes og Tor Dahl: Kappgang på Strinda på 1960-tallet – og litt om annen idrettsaktivitet

65 Sølvi Løchen: Henrik Mathiesen. Familien Mathiesen på Loholt Søndre. Barndom på Strinda

83 Jørgen Holthe: Sigfred Holthe, smalfilmer og turner

94 Alf Roar Olsen: «Diana» og «Kvik» fra Charlottenlund – og deres eier Halvor Iversen

115 Rolf Grankvist: Kampen for å bevare trehusdelen av Midtbyen og Bakklandet på 1970-tallet

134 Knut L. Vik: Strinda sett fra lufta 1950 – 1960