Tilbake

Årbok 2015 - Strinda historielag

50,00 kr

Innhold

5 Forord

7 Jan P. Breida: Drømmen om «Jonsvandsbanen» Friluftsliv og samferdsel i Strinda 1900 - 1920

47 Anne Cathrine Due Aagaard og SunnivaMargrethe Due Aagaard: Lillegården - og en reise gjennom tidene

74 Kaare Aagaard og SunnivaMargrethe Due Aagaard: Biologisk mangfold på Lillegården, en "hukommelseholme"

78 Jens Poulsen: Granåsen - en storgård i fordums prakt

97 Kristoffer Eliassen Grini: Bygging og bruk av ubåtbasen Dora på Nyhavna fra krigen til i dag

112 Solveig Solem: Minner fra krigsårene 1940 - 1945

117 Merethe Skjelfjord Kristiansen: Den gamle gartneribygningen på Smedstua

132 Anne Langlo og Tale Baadsvik: Åsvang og Eberg Skolekorps 70 år 1945 – 2015

150 Einar Broch og Olav Hogstad: Tidligere tiders uttak av kalk og malm i Estenstadmarka