Tilbake

Årbok 2001 - Strinda historielag

50,00 kr

INNHOLDSFORTEGNELSE 2001

5 Forord

7 Reidar Ulseth: Estenstadmarka: Ei lita jordbruksgrend på 1400-tallet, et fint turterreng i dag

19 Ragnhild E. Lande: Naturen forteller historie: Tømmerholt fra rydningen til vår tid

23 Ragnhild E. Lande og Knut L. Vik: Strindas første vannverk.Utdrag fra anleggshistorien

33 Finn Bjørgum: Estenstadvann: Til glede og besvær i 84 år

38 Randi Tvete Vik: Møte med en Estenstadmarkveteran og litt om Estenstadhyttas historie (m. Ole Brevik)

42 Randi Tvete Vik: Den første vertinna på Estenstadhytta (m. Margit og Torger Støre)

46 Ragnhild E. Lande: Vertskap på Estenstadhytta i 25 år (m. Greta og John Heggem)

50 Randi Tvete Vik: Strindamaleren Paul Kastbrekken

53 Randi Tvete Vik: Strindamaleren John Stendahl

55 Halfred Klingenberg: A/S Strindens torvstrøfabrikk

58 Tormod Tvete: Det kimer frå tusen klokker (julesalme)

59 Øverland Gjerde: Strinda kyrkje 100 år

71 Kristofer Grendahl, Asbjørn Johansen, Randi Moxness og Knut L. Vik: Strinda den gang da -en billedkavalkade

82 Ragnhild E. Lande: Bilder fra min skolevei fra Østmarka til Strindheim

87 Strinda historielag