Tilbake

Årbok 2012 - Strinda historielag

50,00 kr

Innhold

5 Forord

7 Halvard Bjørkvik: Kva område var Strinda?

24 Knut Krogshus: Nidar 100 år

42 Elisabeth Bochkon Tøsdal: Småskolejenter på Strindheim skole fra 1957

58 Jan Breida: Ullstrømper til Afrika: Glimt fra misjonens barndom i Strinda

107 Gunnar Frog: Fra Marienberg sportsklubb til Strindheim idrettslag

117 Nils Estenstad: Skiutstyr i hoppbakken

127 Kjell Bløtekjær: Gamle skibakker i Strinda

150 Margrethe C. Stang: Villa Kvernbakken – en villa med mange ansikter

161 Eivind Hasle: På sporet av eit liv - - -

   Strinda-guten som vart ”territorialsjef” i Kongo

   Major M. G. Jyssum (1881-1975)